Kurs Programı


19.06.2021
19.06.2021
08:30 - 12:30
Salon 1

T 3. Nütrisyonel Değerlendirme ve Teknikler

*Moderatörler : Kubilay Demirağ , Eren Ersoy
Nütrisyonel Tarama ve Değerlendirme Derya Hopancı Bıçaklı (08:30 - 09:10)
Vücut Kompozisyonu Kubilay Demirağ (09:10 - 09:50)
Enerji Dengesi Eren Ersoy (09:50 - 10:30)
Olgu sunumu ve test (10:30 - 12:30)
Salon 2

T 18. Yoğun Bakım Hastalarında Nütrisyon Desteği

*Moderatörler : Mehmet Uyar , Ferda Kahveci
Yoğun Bakımda Enerji Hülya Sungurtekin (08:30 - 09:00)
Yoğun Bakım Ünitesinde Protein Gereksinimleri Melek Çivi (09:00 - 09:30)
Lipitler ve Karbonhidratlar: Nasıl Verelim? Birgül Büyükkıdan Yelken (09:30 - 10:00)
En İyi Beslenme Yolu Nasıl Seçilir? Ferda Kahveci (10:00 - 10:30)
Olgu sunumu ve test (10:30 - 12:30)
Salon 3

T 23. Obezitede Nütrisyon

*Moderatörler : Sinan Ersin , Alper Yosunkaya
Obezite – Etiyopatogenez ve Komplikasyonlar Alper Yosunkaya (08:30 - 09:00)
Obezite – Değerlendirme ve Önleme Güzin Tümer (09:00 - 09:30)
Obezite Tedavisi Murat Özban (09:30 - 10:00)
Bariyatrik Cerrahi – Nütrisyonel ve Metabolik Komplikasyonlar Sinan Ersin (10:00 - 10:30)
Olgu sunumu ve test (10:30 - 12:30)
19.06.2021
13:30 - 17:30
Salon 4

T 8. Erişkinde Oral ve Enteral Nütrisyona Yaklaşım

*Moderatörler : Melek Çivi , Hülya Sungurtekin
Enteral Nütrisyonda Endikasyon Kontrendikasyon Komplikasyon ve İzlem Hülya Sungurtekin (13:30 - 14:00)
Hastane Gıdaları ve Oral Nütrisyon Suplemanları (ONS) Fatma Çelik (14:00 - 14:30)
Enteral Nütrisyon Teknikleri Hülya Sungurtekin (14:30 - 15:00)
Enteral Nütrisyon Formülleri Melek Çivi (15:00 - 15:30)
Olgu sunumu ve test (15:30 - 17:30)
Salon 5

T 10. Pediyatrik Hastalarda Nütrisyon Desteği

*Moderatörler : Hasan Özen , Nilgün Köksal
Bebeklik ve Çocuklukta Beslenme ve Hastalıklardan Korunma Tülay Erkan (13:30 - 14:00)
Pediyatrik Hastalarda Parenteral Nütrisyon Çiğdem Durakbaşa (14:00 - 14:30)
Pediyatrik Hastalarda Enteral Nütrisyon Nilgün Köksal (14:30 - 15:00)
Pediyatrik Yoğun Bakımda Nütrisyonun İlkeleri Hasan Özen (15:00 - 15:30)
Olgu sunumu ve test (15:30 - 17:30)
Salon 6

T 26. Kanser Hastalarında Nütrisyon Desteği

*Moderatörler : Sinan Ersin , Haldun Gündoğdu
Kanser ve Tedavisinin Nütrisyonel ve Metabolik Sonuçları Sinan Ersin (13:30 - 14:00)
Kanser Hastalarında Nütrisyonel Tedavi Stratejileri Haldun Gündoğdu (14:00 - 14:30)
Kanser Hastalarında Fiziksel Aktivite ve Egzersiz Derya Hopancı Bıçaklı (14:30 - 15:00)
Multimodal Bakım Taylan Özgür Sezer (15:00 - 15:30)
Olgu sunumu ve test (15:30 - 17:30)